Public service utredning

2024 - 5 - 13

Public Service-utredningen: Från Kommitteens förslag till kulturministerns mottagande

Christina Jutterström - Effektivisering - Göran Hägglund - Kulturministern - Medieforskare - Politisk detaljstyrning - Public service-kommittén

Kulturministern tar emot det senaste betänkandet från public service-kommittén - vad händer nu? Läs mer här!

I ett spännande möte den 13 maj tog kulturminister Parisa Liljestrand emot betänkandet från 2023 års parlamentariska public service-kommitté, ledd av tidigare KD-ledaren Göran Hägglund. Kommittén föreslog att public service ska behålla sitt breda programutbud och undvika politisk detaljstyrning. Enligt den senaste utredningen vill man effektivisera public service utan att slakta dess uppdrag.

Den erfarna publicisten Christina Jutterström uttryckte djup oro över splittringen i public service-kommittén och menar att det kan vara förödande för bolagen. Trots viss splittring är förslaget att inte detaljreglera public service-bolagens uppdrag, något som välkomnas av många inom branschen.

En professor menar att trots splittringen är det inte en total slakt av public service som väntar. Däremot kan effektivisering och minskade anslag vara att vänta för SR, SVT och UR. Medieforskare oroas över framtiden, men utredningen betonar att public service-bolagens uppdrag ska fortsätta vara brett och inte regleras i detalj.

Sammanfattningsvis fortsätter diskussionen om public service och dess framtid vara het. Med kulturministerns mottagande av betänkandet finns det nu stort fokus på hur de föreslagna förändringarna kommer påverka den svenska mediabranschen framöver.

Kulturministern tog emot public service-kommitténs betänkande (Regeringen och Regeringskansliet)

Den 13 maj tog kulturminister Parisa Liljestrand emot betänkandet från 2023 års parlamentariska public service-kommitté som föreslår hur public...

Post cover
Image courtesy of "Sveriges Television"

Public service-utredningen – detta händer nu (Sveriges Television)

På måndagen lämnade public service-kommittén, ledd av tidigare KD-ledaren Göran Hägglund, över sin utredning till kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Post cover
Image courtesy of "Västerbottens Folkblad"

Utredning vill "effektivisera" public service (Västerbottens Folkblad)

Public service ska fortsatt erbjuda ett brett programutbud och vara fredad från politisk detaljstyrning, enligt en ny utredning.

Jutterström: ”Tidöpartierna vill starkt försvaga public service” (Journalisten)

Djupt olyckligt”, säger den mångåriga publicisten Christina Jutterström om splittringen i public service-kommittén. ”Det är förödande för både bolagen och ...

DN Direkt - Utredning om public service framtid presenteras (Dagens Nyheter)

Public service-bolagens uppdrag ska fortsatt vara brett formulerade och inte innebära någon detaljreglering, förslår public…

Post cover
Image courtesy of "Dagens Arena"

Professor: "Ingen slakt av public service" | Dagens Arena (Dagens Arena)

Splittringen om public service framtid mindre än väntat, enligt professor. Men för SR, SVT och UR väntar nu mindre pengar och effektivisering.

Post cover
Image courtesy of "Stockholms universitet"

Medieforskare befarar ett (Stockholms universitet)

Under en pressträff på måndagen presenterades public service-kommitténs utredning. Enligt public service-kommittén ska public service-bolagens uppdrag ...

Explore the last week