Public service-utredningen

2024 - 5 - 13

Bekanta dig med den heta debatten om public service-utredningen

public service Christina Jutterström - EU-statsstödsregler - Göran Hägglund - Kulturminister - Public Service - Public Service-utredningen - SR - SVT - Tidningsutgivarna - UR - public service

Vad händer egentligen med public service i Sverige? Oenighet, nedskärningar och splittring - här är sammanfattningen av den senaste utredningen!

I den färgstarka världen av public service har en het debatt blossat upp kring den senaste utredningen. Trots oenighet om bibehållen bredd förväntas nedskärningar inom branschen. Professorer argumenterar att en total slakt av public service inte är lösningen och att effektivisering är oundviklig. Splittringen inom public service-kommittén är tydlig, men överraskande nog förväntas SR, SVT och UR stå inför både mindre pengar och effektiviseringskrav. På måndagen överlämnades utredningen av den tidigare KD-ledaren Göran Hägglund till kulturminister Parisa Liljestrand (M), vilket markerar en ny fas av debatten. Underliggande kontroverser och jutterströmmar av åsikter har präglat diskussionen, där tafsar om utredningen och paralleller till löpning som jaktmetod har väckts. Christina Jutterström uttrycker djup oro över det splittrade läget i kommittén och menar att tidöpartierna strävar efter att försvaga public service. Trots detta föreslår den misslyckade utredningen ännu mer pengar till verksamheten, vilket resulterat i starka reaktioner. Tidningsutgivarna varnar för otydlighet kring public service-uppdraget och påpekar risken för Sverige att bryta mot EU:s statsstödsregler. Public service-kontroversen är långt ifrån över och diskussionen fortsätter intensivt i den svenska medielandskapet.

Post cover
Image courtesy of "Västerbottens Folkblad"

Utredningen om public service i fem punkter (Västerbottens Folkblad)

Oenighet fast bibehållen bredd. Men nedskärningar är att vänta – här är public service-utredningen i övergripande punktformat.

Post cover
Image courtesy of "Dagens Arena"

Professor: "Ingen slakt av public service" | Dagens Arena (Dagens Arena)

Splittringen om public service framtid mindre än väntat, enligt professor. Men för SR, SVT och UR väntar nu mindre pengar och effektivisering.

Post cover
Image courtesy of "Sveriges Television"

Public service-utredningen – detta händer nu (Sveriges Television)

På måndagen lämnade public service-kommittén, ledd av tidigare KD-ledaren Göran Hägglund, över sin utredning till kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Post cover
Image courtesy of "Sveriges Radio"

Tjafs om public service-utredningen & löpning som jaktmetod – P3 ... (Sveriges Radio)

Babs Drougge på P3 Nyheter förklarar morgonens stora nyheter, alltid tillsammans med programledarna för Morgonpasset i P3: Linnéa Wikblad och David Druid.

Jutterström: ”Tidöpartierna vill starkt försvaga public service” (Journalisten)

Djupt olyckligt”, säger den mångåriga publicisten Christina Jutterström om splittringen i public service-kommittén. ”Det är förödande för både bolagen och ...

Post cover
Image courtesy of "Cornucopia?"

Misslyckad public service-utredning föreslår ännu mer pengar och ... (Cornucopia?)

Det haveri som kallas public service-kommitténs betänkande kan bara kategoriseras som ett misslyckande. Vuxendagisen ska säkerställas ytterligare pengar, ...

Post cover
Image courtesy of "Tidningsutgivarna"

Tydligt att public service-uppdraget är ljud och bild - Tidningsutgivarna (Tidningsutgivarna)

Tidningsutgivarna menar att otydlighet om public service riskerar att innebära att Sverige fortsätter att trotsa EU:s statsstödsregler om att inte påverka ...

Post cover
Image courtesy of "Sydsvenskan"

Utredning vill "effektivisera" public service (Sydsvenskan)

Public service ska fortsatt erbjuda ett brett programutbud och vara fredad från politisk detaljstyrning, enligt en ny…

Explore the last week