Public service-utredning

2024 - 5 - 13

Kulturministern tar emot utredning om public service: Vad händer nu?

public service -- public service utredningen Betänkande - Effektivisering - Kulturministern - Medieforskare - Public service - Splittring - Utredning - public service - public service utredningen

Kulturministern tog nyligen emot betänkandet från public service-kommittén. Läs vidare för att ta reda på vad som händer nu efter utredningen!

Kulturministern Parisa Liljestrand tog nyligen emot betänkandet från 2023 års parlamentariska public service-kommitté. Utredningen, ledd av Göran Hägglund, föreslår en effektivisering av public service utan politisk detaljstyrning. Den långvariga publicisten Christina Jutterström är kritisk och menar att tidöpartierna försöker försvaga public service. Trots splittringen förutspår en professor att det inte blir en 'slakt' av public service, men bolagen kan vänta sig effektivisering och minskade pengar.

Under en pressträff presenterades public service-kommitténs utredning. Enligt utredningen ska public service-bolagens uppdrag fortsätta att erbjuda ett brett programutbud, dock med inriktning på effektivisering. Detta har väckt oro hos medieforskare som befarar för konsekvenserna. Det är en spännande tid för public service med potentiella förändringar i horisonten.

Sammanfattningsvis är det ett avgörande ögonblick för public service i Sverige. Diskussioner om effektivisering och eventuella minskade resurser har skapat oro och spänning i branschen. Det återstår att se hur kulturministern och de involverade parterna kommer att agera efter att ha tagit emot utredningen.

Kulturministern tog emot public service-kommitténs betänkande (Regeringen och Regeringskansliet)

Den 13 maj tog kulturminister Parisa Liljestrand emot betänkandet från 2023 års parlamentariska public service-kommitté som föreslår hur public...

Post cover
Image courtesy of "Västerbottens Folkblad"

Utredning vill "effektivisera" public service (Västerbottens Folkblad)

Public service ska fortsatt erbjuda ett brett programutbud och vara fredad från politisk detaljstyrning, enligt en ny utredning.

Post cover
Image courtesy of "Sveriges Television"

Public service-utredningen – detta händer nu (Sveriges Television)

På måndagen lämnade public service-kommittén, ledd av tidigare KD-ledaren Göran Hägglund, över sin utredning till kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Jutterström: ”Tidöpartierna vill starkt försvaga public service” (Journalisten)

Djupt olyckligt”, säger den mångåriga publicisten Christina Jutterström om splittringen i public service-kommittén. ”Det är förödande för både bolagen och ...

Post cover
Image courtesy of "Dagens Arena"

Professor: "Ingen slakt av public service" | Dagens Arena (Dagens Arena)

Splittringen om public service framtid mindre än väntat, enligt professor. Men för SR, SVT och UR väntar nu mindre pengar och effektivisering.

Post cover
Image courtesy of "Stockholms universitet"

Medieforskare befarar ett (Stockholms universitet)

Under en pressträff på måndagen presenterades public service-kommitténs utredning. Enligt public service-kommittén ska public service-bolagens uppdrag ...

Explore the last week