Public service

2024 - 5 - 13

Public Service Drama: Splittring, Skärningar och Otydlighet

public service utredning Christina Jutterström - mediepolitik - opposition - professor - public service - public service-beredningen - public service-kommittén - SD-regeringen - splittring - SVT - teknikneutral - Tidningsutgivarna - utredning - public service utredning

Det råder splittring och otydlighet kring public service i Sverige! Läs om de senaste kontroverserna och debatterna här.

I Sverige pågår en het debatt kring public service och dess framtid. År 2023 presenterade parlamentets public service-kommitté sina förslag för att reglera uppdraget framåt. Samtidigt ifrågasätter Tidningsutgivarna tydligheten i public service-uppdraget och dess följsamhet till EU:s regler. Oppositionen är enig i att SD-regeringens nedskärningar hotar public service-institutionerna som SVT, Sveriges Radio och UR. Splittringen och politiska spelet kring regleringen av public service fortsätter att vara en hett omdiskuterad fråga. Professorer och ledarskribenter uttrycker sin oro för konsekvenserna av eventuella nedskärningar och bristande oberoende i public service-sektorn. Det är en kaotisk tid för den svenska public service och dess framtida plats i medielandskapet.

Post cover
Image courtesy of "Regeringen och Regeringskansliet"

Ansvar och oberoende - public service i oroliga tider (Regeringen och Regeringskansliet)

I betänkandet redovisar 2023 års parlamentariska public service-kommitté sina förslag till hur public service-uppdraget ska regleras från och med...

Post cover
Image courtesy of "Dagens Arena"

Professor: "Ingen slakt av public service" | Dagens Arena (Dagens Arena)

Splittringen om public service framtid mindre än väntat, enligt professor. Men för SR, SVT och UR väntar nu mindre pengar och effektivisering.

Post cover
Image courtesy of "Tidningsutgivarna"

Tydligt att public service-uppdraget är ljud och bild - Tidningsutgivarna (Tidningsutgivarna)

Tidningsutgivarna menar att otydlighet om public service riskerar att innebära att Sverige fortsätter att trotsa EU:s statsstödsregler om att inte påverka ...

Post cover
Image courtesy of "Sydöstran"

Ledarkrönika: SD stannar inte vid att skära i public service (Sydöstran)

Även om ”oberoende public service” och ”demokrati” sägs otal gånger kan det inte dölja att det är SD som styr den framtida mediepolitiken.

Post cover
Image courtesy of "Sveriges Television"

Knutson om splittringen kring public service: Ett svaghetstecken (Sveriges Television)

De politiska partierna är splittrade kring hur public service ska regleras från 2026 och åtta år framåt. Enligt SVT:s politiska kommentator Mats Knutson är ...

Post cover
Image courtesy of "Socialdemokraterna"

En enig opposition säger nej till SD-regeringens nedskärningar i ... (Socialdemokraterna)

SD-regeringen vill skära ner och begränsa public service, det vill säga SVT, Sverige Radio och UR. Det är förändringar som riskerar att göra att de inte ...

Jutterström: ”Tidöpartierna vill starkt försvaga public service” (Journalisten)

Djupt olyckligt”, säger den mångåriga publicisten Christina Jutterström om splittringen i public service-kommittén. ”Det är förödande för både bolagen och ...

Post cover
Image courtesy of "Västerbottens Folkblad"

Utredningen om public service i fem punkter (Västerbottens Folkblad)

Oenighet fast bibehållen bredd. Men nedskärningar är att vänta – här är public service-utredningen i övergripande punktformat.

Post cover
Image courtesy of "Sveriges Television"

”Public service har fortsatt ett brett uppdrag” (Sveriges Television)

Public service-beredningen gav tre tydliga besked. Ett som innebär ingen förändring alls. Ett som innebär en viss förändring.

Post cover
Image courtesy of "OM SVT"

Public service-kommittén klar - men oenig i centrala frågor (OM SVT)

SVT ska även i fortsättningen erbjuda ett brett utbud. SVT ges också ett moderniserat teknikneutralt uppdrag att möta publiken på de sätt som människor vill ...

Post cover
Image courtesy of "ETC"

Sakta men säkert dör public service (ETC)

Tidöpartierna vill tona ner kritiken. Men det här är bara början om SD fortsätter att få som de vill.

Insändare: Granskning av public service är nödvändigt (Sydöstran)

Påståendena om att Sverigedemokraterna vill försvaga public service är felaktigt utan målet är att stärka trovärdigheten och relevans genom ...

DEBATT: Tidöpartierna vill försvaga public service (dagensvimmerby.se)

Vi socialdemokrater är djupt kritiska till deras förslag till budget och inriktning för public service, skriver riksdagsledamöterna Lena Hallengren, Tomas ...

Explore the last week